Helena Laaksosen uratarina: Monialaisesta yhteiskuntatieteilijästä tietoarkistoasiantuntijaksi ja Tietoarkiston johtajaksi

kirjoittaja

in

Suoritin laajan yhteiskuntatieteellisen maisterintutkinnon. Opinnot sisälsivät pääaineeni sosiologian lisäksi pitkinä sivuaineina tiedotusoppia ja kansainvälistä politiikkaa. Lisäksi opiskelin muun muassa julkisoikeutta ja sosiaalityötä. Viestintäpuolen osaamistani täydentääkseni suoritin myös hypermediaopintoja ja ihan noin muuten vain aikuiskasvatusta maisteriksi valmistumiseni jälkeen. Opintopisteitä on kertynyt sekä maisterin tutkinnosta että tutkijakoulutuksesta. Osasyy keräilyyn on työmarkkinoiden epävarmuus yleisen yhteiskuntatieteen pääaineilijalle. Jostain se elanto pitäisi ansaita ja sosiologeille ei ole paljon tehtäviä tarjolla yliopiston ulkopuolella.

Maisteriksi valmistuttuani siirryin lähes välittömästi tutkijaksi ja tekemään jatko-opintoja. En ehtinyt olla yliopistosta pois paria kuukautta pitempään. Tutkijan työ oli sisällöllisesti kiinnostavaa mutta lyhyiden määräaikaisuuksien vuoksi myös stressaavaa. Sain kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä, mistä on ollut paljon hyötyä myöhemmällä uralla. Aloin etsiä muita töitä ja päädyin Tietoarkistoon vuoden 2002 alussa, ensin parin määräaikaisuuden tekijäksi. Informaatikon viran sain vuonna 2004.

Tietoarkisto oli toiminut vuodesta 1999 lähtien, joten aivan käynnistysvaiheessa en sinne vielä hakeutunut, mutta melko alussa kuitenkin. Näihin tehtäviin laaja koulutuspohjani oli juuri sopiva. Hoidin viestintää, kuvailin aineistoja, hankin aineistoja ja esittelin toimintaa. Informaatikon tehtävään sisältyi varajohtajuus, minkä vuoksi työskentelin yhteensä pari vuotta johtajan sijaisena jo ennen valintaani johtajaksi. Johtajan tehtävässä aloitin vuoden 2017 tammikuussa. Valintaan vaikutti varmasti kokemus johtajan tehtävästä mutta myös laaja-alainen kokemus data-arkiston arkisesta toiminnasta ja sen toimintaympäristön tuntemus.

Tietoarkistotyö ei ole toistaiseksi ura, jolle voisi tai etenkään kannattaisi suuntautua opintojen alkuvaiheesta lähtien. Toisaalta tutkimusaineistojen ja avoimendatan asiantuntijoita tarvitaan varmasti tulevaisuudessa ja muutkin tahot kuin Tietoarkisto ja erityisesti muut tahot palkkaavat heitä kasvavassa määrin.

Kirjoitettu toukokuussa 2017