Hallitus 2023

Dos. HTT Helena Karento, puheenjohtaja

Professori, emerita, YTT Päivi Korvajärvi, varapuheenjohtaja

VTM Eva Hänninen-Salmelin, sihteeri

Ph.D. Eira Juntti

Dos., FT Jaana Parviainen

THM Eeva Päivärinta

YTM Erika Säynässalo

Hallituksen asiantuntijat:

Dos. FT Lea Henriksson, TANry 1949-2022-työryhmä

Ekonomi Merja Nurmi, taloudenhoitaja

YTM Päivi Palonen, verkkosihteeri