Liity jäseneksi

Kun haluat liittyä jäseneksi Tampereen Akateemiset Naiset ry:een, lähetä pyydetyt tiedot oheisella lomakkeella.

If you are interested in joining the Association of Graduate Women in Tampere you can apply for membership by sending the requested information via the webform below or in English here.

Jäsenmaksu on 45 euroa vuodessa – Membership fee is 45 € per year.

    Jos lomakkeen lähetys ei onnistu, ota yhteyttä Facebook-sivumme kautta https://www.facebook.com/treenakateemisetnaiset.

    If you are unable to send the form, please contact us by e-mail through our Facebook-page: https://www.facebook.com/treenakateemisetnaiset.

    Tietosuojaseloste, mikä käsittää Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen sekä 24 §:n mukaisen muun informaation, kuten tiedot rekisteröityjen oikeuksien käyttämisestä (tarkastusoikeus, virheen oikaisu, kielto-oikeus sekä menettelytavat niiden toteuttamiseksi), on paikallisyhdistyksen hallituksella. Jäsenyyden hoitoon tarvittavat tiedot ovat vain paikallisyhdistyksen ja Liiton käytettävissä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Tiedot säilytetään vain jäsenyyden ajan.