TANryn puheenjohtajat

Järvinen-Tapola, Elli, lääketieteen lisensiaatti 1949-1952
Kulmala, Toini, lehtori 1953-1955
Lindgren, Anna-Maija, odontologian lisensiaatti 1956-1964
Koskinen, Aineli, filosofian maisteri 1965-1967
Raevuori-Nallinmaa, Sole, lääketieteen lisensiaatti 1968-1973

Sillanpää, Tuula, ekonomi, 1974-1979
Autio, Hilkka, odontologian lisensiaatti, 1980-1982
Vaalavuo, Aune, ekonomi, 1983-1984
Soini, Hannele, filosofian lisensiaatti 1985-1987
Dyer, Marjukka, maat. ja metsätiet. kandidaatti, M.Eng. 1988-1993

Juva, Sirkka, filosofian maisteri, 1994-1996
Frankberg-Lakkala, Helena, terveydenhuollon tohtori 1997-1999
Malmi, Anneli, filosofian maisteri 2000-2008
Hänninen-Salmelin, Eva, valtiotieteiden maisteri 2009-2013
Karento, Helena, hallintotieteiden tohtori 2014-2019
Tikka, Tiina, varatuomari 2020-2021

Karento, Helena, hallintotieteiden tohtori 2022-2023
Saarni, Mirja,HuK, sosionomi, YTM 2024-