Tampereen Akateemiset Naiset ry

Valistu, vaikuta, virkisty!

Tampereen Akateemiset Naiset ry. perustettiin vuonna 1949. Yhdistys on avoin Tampereen ja sen lähialueiden akateemisen tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden naisten verkosto. 

Yhdistys vahvistaa tasa-arvoa akateemisen työelämän ja koulutuksen muutoksessa. Yhdistykseen kuului 70 jäsentä vuonna 2016. 

Tampereen Akateemiset Naiset ry.  järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä sekä yhteisiä kulttuurihetkiä, retkiä ja juhlia. Yhdistys jakaa kannustuspalkintoja sekä stipendejä toimintansa tavoitteita tukeville pro gradu -tutkielmille sekä väitöskirjoille. 

Tampereen Akateemiset Naiset ry on Suomen Akateemisten Naisten Liiton (SANL-FKAF) paikallisyhdistys, jossa on yhteensä noin 1000 jäsentä. SANL- FKAF on akateemisen tutkinnon suorittaneiden naisten kansanvälinen verkosto, joka on Naisjärjestöjen Keskusliitton ja Kvinnliga Akademikers Nordiska Nätverk (KANN) -verkoston jäsen. 

Sähköposti: info@tampereenakateemisetnaiset.fi

Meidät löytää myös Facebookista: https://www.facebook.com/treenakateemisetnaiset

SANL-FKAF nettisivu: akateemisetnaiset.fi