Tampereen Akateemiset Naiset ry

Valistu, vaikuta, virkisty!

Tampereen Akateemiset Naiset ry perustettiin vuonna 1949. Yhdistys on avoin Tampereen ja sen lähialueiden akateemisen tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden naisten verkosto. 

Yhdistys vahvistaa tasa-arvoa akateemisen työelämän ja koulutuksen muutoksessa. Yhdistykseen kuuluu 60 jäsentä. 

Tampereen Akateemiset Naiset ry  järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä sekä yhteisiä kulttuurihetkiä, retkiä ja juhlia. Yhdistys jakaa kannustuspalkintoja toimintansa tavoitteita tukevien korkeatasoisten pro gradu -tutkielmien sekä väitöstutkimusten tekijöille. 

Tampereen Akateemiset Naiset ry on noin tuhatjäsenisen Suomen Akateemisten Naisten Liiton (SANL-FKAF) paikallisyhdistys. SANL- FKAF on akateemisen tutkinnon suorittaneiden naisten kansanvälinen verkosto, joka on Naisjärjestöjen Keskusliitton ja Kvinnliga Akademikers Nordiska Nätverk (KANN) -verkoston jäsen. 

Sähköposti: info( a )tampereenakateemisetnaiset.fi

Meidät löytää myös Facebookista: https://www.facebook.com/treenakateemisetnaiset

SANL-FKAF nettisivu: akateemisetnaiset.fi