Motto: Valistu, vaikuta, virkisty!

Toiminta-ajatus:

Tampereen Akateemiset Naiset ry. (TANry) on Suomen Akateemisten Naisten Liiton (SANL) jäsenyhdistys. TANry:n tarkoitus on toimia Tampereen kaupungissa ja sen lähiympäristössä asuvien akateemisten naisten yhdyssiteenä. Yhdistys edistää akateemisten naisten työuraa, asemaa ja tasa-arvoa, tukee heidän tieteellistä työtään ja kannustaa heitä aktiiviseen toimintaan yhteiskunnassa julkisen elämän kaikilla aloilla. TANry on kaikille akateemisen tutkinnon suorittaneille avoin järjestö.

Halllituksen jäsenet 2024-2025

Puheenjohtaja YTM Mirja Saarni, mirjasaarni@gmail.com, puh. 050 5553 505

Varapuheenjohtaja professori emerita, YTT Päivi Korvajärvi

KTT Tuula Mittilä

KM Ulla Ojalammi

Dos., FT Jaana Parviainen

THM Eeva Päivärinta

YTM Erika Säynässalo

Hallituksen asiantuntijat

Ekonomi Merja Nurmi, rahastonhoitaja

YTM Päivi Palonen, verkkosihteeri

Lukupiirin vetäjä

Ph. D Eira Juntti