Motto: Valistu, vaikuta, virkisty!

Toiminta-ajatus:

Tampereen Akateemiset Naiset ry. (TANry) on Suomen Akateemisten Naisten Liiton (SANL) jäsenyhdistys. TANry:n tarkoitus on toimia Tampereen kaupungissa ja sen lähiympäristössä asuvien akateemisten naisten yhdyssiteenä. Yhdistys edistää akateemisten naisten työuraa, asemaa ja tasa-arvoa, tukee heidän tieteellistä työtään ja kannustaa heitä aktiiviseen toimintaan yhteiskunnassa julkisen elämän kaikilla aloilla. TANry on kaikille akateemisen tutkinnon suorittaneille avoin järjestö.