Tampereen Akateemiset Naiset ry

Tampereen Akateemiset Naiset ry perustettiin vuonna 1949. Yhdistys on avoin Tampereen ja sen lähialueiden akateemisen tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden naisten verkosto. 

Yhdistys vahvistaa tasa-arvoa akateemisen työelämän ja koulutuksen muutoksessa. Yhdistykseen kuului 70 jäsentä vuonna 2016. 

Tampereen Akateemiset Naiset ry.  järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä sekä yhteisiä kulttuurihetkiä, retkiä ja juhlia. Yhdistys jakaa kannustuspalkintoja toimintansa tavoitteita tukeville pro gradu -tutkielmille sekä väitöskirjoille. 

Tampereen Akateemiset Naiset ry on noin tuhatjäsenisen Suomen Akateemisten Naisten Liiton (SANL-FKAF) paikallisyhdistys. SANL- FKAF on akateemisen tutkinnon suorittaneiden naisten kansanvälinen verkosto, joka on Naisjärjestöjen Keskusliitton ja Kvinnliga Akademikers Nordiska Nätverk (KANN) -verkoston jäsen. 

Sähköposti: info(at)tampereenakateemisetnaiset.fi

Meidät löytää myös Facebookista: https://www.facebook.com/treenakateemisetnaiset

SANL-FKAF nettisivu: akateemisetnaiset.fi